Endomines årsstämma framflyttad – nytt datum är den 10 juni 2019

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 6.5.2019 kl 18:30 CEST

Aktieägarna i Endomines AB (publ), underrättas härmed om att den planerade årsstämman den 3 juni 2019 flyttas för att ge styrelsen mera tid att ta fram förslagen till årsstämman, nytt datum för årsstämman kommer att vara måndag den 10 juni 2019.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 18:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar