Endomines årsstämma framflyttad – nytt datum är den 3 juni 2019

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 11.4.2019 klo 07:30 CEST

Aktieägarna i Endomines AB (publ), underrättas härmed om att den planerade årsstämman den 9 maj 2019 flyttas för att ge styrelsen samt nomineringskommittén mera tid att ta fram förslagen till årsstämman, nytt datum för årsstämman kommer att vara måndag den 3 juni 2019.

Datumet för publiceringen av årsredovisningen är ändrat från den 16 april, nytt datum för publicering av årsredovisningen är måndag den 29 april 2019.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 07:30 CEST. 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar