Endomines byter ekonomichef (CFO)

I början av januari tillträder Marcus Ahlström som ny ekonomichef (”CFO”) för Endomines AB (publ). Endomines nuvarande CFO, Börje Lindén, lämnar sitt uppdrag som CFO då Marcus Ahlström tillträder men fortsätter arbeta för Bolaget fram till slutet av februari 2018 för att säkerställa en smidig övergång av sitt CFO-ansvar.

Marcus Ahlström (född 1982), ekonomie magister, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, kommer till Endomines från Finnlines där han arbetat som Business Controller sedan 2013. Före detta har han innehaft flera befattningar vid Ernst & Young Oy, både vid ”Transaction Advisory Services” och ”Assurance Services”. Han är styrelseledamot i Destia Oyj, som är ett ledande finskt infrastrukturföretag, sedan 2015.

Jag hälsar Marcus varmt välkommen till Endomines. Han har gedigna kunskaper inom finansiell administration jämte erfarenhet från styrelsearbete och han är ivrig att ansluta sig till oss i vårt arbete med att ta oss till nästa utvecklingsfas. Jag vill samtidigt tacka Börje för hans långvariga engagemang hos Endomines och önska honom lycka till i hans framtida ansträngningar”, kommenterar VD Saila-Miettinen-Lähde.

Kontaktperson

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 11:00 CEST


 
Om
Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien
handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar