• news.cision.com/
  • Endomines AB/
  • ENDOMINES EMITTERAR AKTIER TILL JOENSUUN KAUPPA JA KONE OCH ETT KONVERTIBELT LÅN TILL SÄLJAREN AV TVL GOLD

ENDOMINES EMITTERAR AKTIER TILL JOENSUUN KAUPPA JA KONE OCH ETT KONVERTIBELT LÅN TILL SÄLJAREN AV TVL GOLD

Report this content

Endomines Ab, pressmeddelande 6.3.2018 kl. 17:30 svensk tid

Endomines styrelse har idag beslutat om riktade kvittningsemissioner av aktier respektive konvertibler till Joensuun Kauppa ja Kone Oy (“JKK”) respektive säljaren av TVL Gold, i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 8 januari 2018.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har bolagets långivare, JKK, åtagit sig att kvitta hela Endomines utestående skuld om 3,6 MEUR till nyemitterade aktier i Endomines. Styrelsen har idag beslutat om en riktad emission av 3 688 960 aktier till JKK, motsvarande 10,5 procent av det totala antalet aktier i Endomines efter emissionen, till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Antalet aktier i Endomines kommer efter registrering av emissionen till JKK att öka från 31 458 825 till 35 147 785 och aktiekapitalet kommer att öka från 251 670 600 kronor till 281 182 280 kronor. Som en följd av den riktade emissionen av aktier kommer Endomines inte ha någon utestående skuld till JKK.

Vidare har styrelsen idag beslutat om en riktad emission av konvertibler till ägaren av TVL Gold, det amerikanska gruvbolag som Endomines fullföljde förvärvet av den 27 februari 2018. Som tidigare meddelats ska 20,67 MUSD (170 825 528 kronor) av den totala köpeskillingen om 31,25 MUSD erläggas genom ett konvertibelt lån.

Det konvertibla lånet om totalt 170 826 528 kronor löper med en årlig ränta om 6,0 procent som efter Endomines val kan betalas kontant eller i aktier. Halva konvertibellånet kan konverteras under perioden 31 mars 2019 – 30 mars 2020 (eller tidigare för det fall bolagets styrelse beslutar att sådan förtida konvertering är i Bolagets bästa intresse) till en konverteringskurs om 12,76 kronor per ny aktie. Resterande del av konvertibellånet kan konverteras under perioden 31 mars 2020 – 30 mars 2021 till en konverteringskurs om 13,91 kronor per ny aktie. Om inte konvertering skett senast den 1 april 2021 har Endomines rätt att då verkställa konvertering av resterande del av konvertibellånet till en konverteringskurs om 15,07 kronor per aktie.

Om konvertering sker efter cirka 12 respektive 24 månader enligt beskrivningen ovan kommer innehavaren av konvertibeln att erhålla totalt 12 834 250 aktier i Endomines, motsvarande cirka 26,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nämnda konvertering och emissionen till JKK enligt ovan (beräknat utan konvertering av räntan till nya aktier). Som en följd av konvertering får innehavarens totala aktieinnehav i Endomines inte överstiga 29,9 procent.


Kontaktperson

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars kl. 17:30 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar