Endomines förstärker den operativa ledningen

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 9.3.2021 kl. 13:00 CET

 

Endomines är glada att meddela att man utnämnt Vern Langdale till verksamhetschef för Endomines gruvverksamhet. Vern Langdale är en gruvveteran med en bred över 35 års erfarenhet från olika gruvprojekt och gruvor runtomi världen. Han studerade gruvteknik vid en av Englands mest framstående gruvhögskolor, Camborne School of Mines i Cornwall, England och påbörjade sin professionella karriär jobbandes i guldgruvor vid Australiens guldstensbälten. Under de senaste 15 åren har han varit involverad i byggfasen och uppstarten av gruvor i utmanande och avlägsna områden i Kina, Indonesien och Saudi-Arabien. Under 2018 flyttade han till Finland för att arbeta med uppstarten av en guldgruva.

Före Endomines arbetade Vern som gruvchef för CU Rivers Australian Cairn Hill Iron Ore Operation, där han stödde upp återstarten av en magnetit-gruva. Han har även nyligen arbetat som gruvchef vid Nordic Gold OY Laiva guldgruva i Finland med återstarten av produktionen till över 300 000 BCM per månad. Han var även projektledare för Jac Rijk Al Rushaid i Saudiarbien och koordinerade arbetet av en flerspråkig och mångnationell arbetskraft för Ma’aden Gold Groups största guldgruvsprojekt.

Vid Endomines kommer Vern att vara ansvarig för att överse och leda alla bolagets gruvprojekt. Hans fokus på kortsikt är att säkerställa en effektiv och snabb återstart av Pampalo-gruvan i Finland och Friday-gruvan i USA. I sin roll kommer Vern att rapportera till bolagets ställföreträdande VD Rauno Pitkänen.

Ställföreträdande VD, Rauno Pitkänen. Jag är mycket glad över utnämningen av Vern Langdale att leda vår gruvverksamhet både i Finland och USA. Vern är en beprövad ledare med över 35-års signifikant internationell gruverfarenhet inklusive 23 år inom guldgruvor. Jag tror att Vern kommer att vara en utomordentlig ledare och ett starkt stöd för gruvgruppen i detta känsliga skede av upptrappningen av vår verksamhet både i Finland och USA.”

Kontaktperson
Rauno Pitkänen, Ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående person den 9 mars 2021 kl. 13:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar