• news.cision.com/
  • Endomines AB/
  • Endomines guldgruvsprojekt i USA framskrider enligt tidtabell – förväntad produktionsstart vid Friday gruvan inom ett år

Endomines guldgruvsprojekt i USA framskrider enligt tidtabell – förväntad produktionsstart vid Friday gruvan inom ett år

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 21.3.2018 kl 10:00 svensk tid

Endomines har påbörjat den aktiva utvecklingen av guldtillgångarna i Idaho, USA vilka anskaffades i februari 2018. På basen av de senaste tekniska och tillståndsrelaterade utredningarna, håller bolagets tidigare kommunicerade mål att påbörja produktionen vid Friday gruvan, den första av sammanlagt fem guldprojekt, inom ett år efter transaktionens genomförande.

Endomines har rekryterat ett tekniskt team bestående av fyra personer för att koordinera projekten på plats. Teamets expertis består utav geologi, gruv, malmbearbetning samt byggverksamhet. För miljötillstånden använder man sig av en lokal konsult, som känner till gruvprojekten och de lokala miljötillståndprocesserna sedan tidigare.

De hittills viktigaste resultaten från Friday gruvan inkluderar metallurgiska test, vilka systematiskt innehållit guldåtervinnings halter överstigande 90 procent. Malmen har också visat sig vara mycket lämpad för flotationskoncentrering och för tillfället görs tilläggsutredningar gällande optimering av anrikningens innehåll. Processplaneringen görs även med tanke på kommande val av utrustning och offerter på nya anrikningsverk har redan skickats till anläggningsleverantörer. Investeringarna förväntas vara på tidigare kommunicerad nivå.

Tillstånden för den planerade underjordiska gruvan Friday har redan beviljats. Tillståndena för anrikningområdet pågår och byggandet på området antas påbörjas under årets andra kvartal. Anrikningsverkets tillstånd antas beviljas under 2018. Tillståndsprocesserna uppskattas vara måttligt snabba eftersom den planerade initiala produktionsvolymen vid gruvan kommer att uppgå till högst 150 ton anrikad malm per dag, som möjliggör verksamhet i staten Idaho via beviljande av undantagstillstånd för små gruvor.

Idahos fyra andra gruvor, Rescue, Kimberly, Buffalo Gulch och Deadwood, kräver ännu fortsatta undersökningar, men förväntas tas i produktion inom de följande 2-5 åren. Tillstånd för de underjordiska gruvorna Rescue och Kimberly förväntas ta ungefär ett år. Däremot förväntas tillståndsprocessen för dagbrotten och lakningsprocesserna vid Buffalo Gulch och Deadwood räcka 3-5 år.

VD Saila Miettinen-Lähde: ”Vi har fått en god start vid våra projekt i Idaho och jag kan nöjt konstatera att vi framskrider enligt tidtabell mot produktionsstarten vid vår första gruva i USA inom ett år efter förvärvet. Vi har lyckats rekrytera ett bra lokalt team för att driva verksamheten och jag förväntar att vi når våra följande mål gällande tillstånden och byggandet under inkommande månader.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars kl. 10:00 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar