Endomines guldproduktion i Pampalo nådde 331,3 kg (10 652 oz) år 2018

Endomines AB, pressmeddelande 18.12.2018 klo 08:00 CET

Endomines guldproduktion vid Pampalo gruvan i Ilomants nådde 331,3 kg (10 652oz) år 2018, vilket överskred bolagets förväntningar för året.

Som bolaget redan tidigare rapporterat, uppgick guldproduktionen under januari-oktober till 318,5 kg (10 240 oz). Denna produktionsmängd uppnåddes genom att processera malm som utbrutits under år 2018. Under november och början av december har i tillägg 12,8 kg (412 oz) guld producerats, som återvunnits i samband med underhållet av anrikningsverket. Således ökar årets totalproduktion till 331,3 kg (10 652 oz). Efter underhållet har produktionen vid gruvan i Pampalo tillfälligt upphört, så mera guldproduktion för pågående år förväntas inte.

“Vår personal i Pampalo har under pågående år gjort ett utmärkt arbete. Trots de svåra stenförhållandena vid gruvan och förberedelse under sommaren och hösten för upphörandet av produktionen lyckades de att höja guldproduktionen avsevärt över våra ursprungliga uppskattningar om 250-300 kg för året 2018. Jag kan även nöjt konstatera att det goda produktionsresultatet uppnåddes med säkerheten som viktigaste mål”, säger Ingmar Haga, Endomines styrelseordförande.
   
   
Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar