Endomines meddelar att fördjupningen av Pampalo gruvan startar i april 2021

Report this content

 Endomines AB, pressmeddelande 25.03.2021 kl. 08:30 CET

Första stegen inför återstarten av gruvproduktionen vid Pampalo gruvan har förlöpt bra. Förberedande arbeten vid gruvområdet påbörjades i februari och krossen och kvarnanläggningen vid anrikningsverket har redan testats. För produktionen nödvändiga maskindelar som har en lång leveranstid har identifierats och kommer att beställas redan under april månad. Kapaciteten vid sandmagasinet kommer att utökas och planeringsarbetet samt upprättande av kontraktsdokument påbörjas även under april månad.

Efter en två års tid under skötsel och underhåll kommer snedbanan att undergå ett rehabiliteringsprogram där vägarna i snedbanan kommer att förbättras och gruvans avvattningssystem samt elnät förstärkas. Efter en grundlig upphandling har Power Mining Oy valts som gruventreprenör för att rehabilitera och utveckla snedbanan ytterligare 100 meter djupare till 855 meters nivån.

Power Mining Oy kommer att mobilisera till gruvområdet i april och byggnadsarbetena kommer att påbörjas med de första sprängningarna senare under månaden. Genom återstarten av verksamheten vid Pampalo har Endomines börjat förstärka den operativa lokalledningen med rekryteringen av en skiftchef. De följande personalrekryteringarna förväntas göras under april och maj månader.

Kontaktperson
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).   

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar