Endomines meddelar att man återstartat verksamheten vid Orogrande anrikningsverk i Idaho, USA

Report this content
Endomines AB, Pressmeddelande 4.10.2021 KL. 08:45 CEST

Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) har nått en ny milstolpe i och med återstarten av verksamheten vid Friday inkluderande krossning, malning och anrikning av nyligen utvunnen malm.

 

Personalen vid verket har arbetat målmedvetet genom en svår och utmanande tid på grund av koronan med att uppgradera Orogrande anrikningsverk och återstarta produktionen vid anrikningsverket enbart en månad efter det ursprungligen planerade startdatumet.

 

Uppstarten började i september och verket körs nu i två skift över en 16 timmars tidscykel för att finjustera idriftstagningsskedet och upptrappningen av verksamheten. Detta skede kommer att följas av full 24 timmars produktionsverksamhet vid årslutet.

 

Första leveransen av guldkoncentrat till distributionspartnern H&H Metals förväntas ske i november 2021.

 

Upptrappningen av guldproduktionen vid Friday i slutet av 2021 tillsammans med starten av Pampalo guldgruvan i Finland i början av 2022 kommer att stödja och stärka företagets tillväxtstrategi.

 

 

Kontaktpersoner

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och ekonomichef, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Vern Langdale, Operativ verksamhetschef, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl. 08:45 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar