Endomines offentliggörande av årsredovisning 2021

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 27 april 2022 kl. 18:00 CEST

 

Endomines AB:s årsredovisning på svenska för 2021 i pdf-format och European Single Electronic Format (ESEF) finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.endomines.com

Kontaktperson:

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 18:00 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

 

Taggar: