Endomines skjuter upp publiceringen av halvårsrapport H1-2020

Report this content
 

Endomines AB, pressmeddelande 19.8.2020 klo 08:30 CEST

Endomines AB (publ) skjuter upp publiceringen av halvårsrapporten H1-2020. Halvårsrapporten skulle publiceras den 20.08.2020. Nytt publiceringsdatum är 27.8.2020.

I Stockholm den 19 augusti 2020.

Endomines Ab (publ)

Styrelsen

Kontaktperson

Marcus Ahlström, vice VD & CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar