Endomines uppdaterar situationen över återstarten av Pampalo-gruvan

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 29.01.2021 kl. 08:30 CET

 Endomines slutförde under januari 2021 en företrädesemission för att finansiera och därmed möjliggöra utvecklingen av bolagets 3 nyckel gruvprojekt i Finland och USA. En del av dessa medel kommer att användas till fördjupningen samt återstarten av guldproduktionen vid Pampalo-gruvan i Ilomants, i östra Finland.

Pampalo-gruvan försattes under skötsel och underhåll 2018 då guldets marknadspris låg på flera årslägsta nivåer (1250 USD/uns). Den underjordiska gruvans malmlinser är öppna mot djupet och de kända malmförlängningarna är borrade till 855 meters nivån i gruvan. Dessa områden kan nås genom en förlängning av den existerande snedbanan och därmed fördjupningen av gruvan. Guldmineraliseringen och malmlinserna är även helt öppna under dessa nivåer. Då gruvan sattes under skötsel och underhåll så beräknade bolaget att genom att förlänga snedbanan med ca. 100 meter och utveckla dessa djupa malmzoner så skulle återstarten av gruvproduktionen vara lönsam då marknadspriset för guld är ca. 1 500 USD/uns.

Gruvan har hållits torr under skötsel och underhållsperioden och anrikningsverket är i gott skick. Tack vare detta så kan fördjupningen av snedbanan påbörjas relativt fort under början av inkommande vår, direkt följt av utvecklingen av strossar samt malmbrytning senare under året. Efter att rampförlängningen har nått tillräckligt djupt för att påbörja underjordisk borrning så kommer bolaget att utföra diamantborrning för att testa de djupa malmzonerna samt övriga potentiella målområden och möjligheter att finna mera malm, eller nya okända linser belägna inom gruvans infrastruktur. 

Planeringen och förberedande arbete för fördjupningen av snedbanan har påbörjats och anbud från möjliga gruvkontraktörer och leverantörskontrakt är under förberedning. Utrustningen vid anrikningsverket kommer att testas, och om nödvändigt så kommer rehabiliteringsarbete även att utföras. Rekrytering av personal till anrikningsverket kommer att påbörjas under sommaren.

Endomines uppskattar att den första leveransen av malm till ett smältverk kan ske vid slutet av året. Då man uppnår en stabil produktion, under våren 2022, så förväntas den årliga guldproduktionen vara i intervallet 8 000–9 000 uns.

Efter uppnådd full produktion så kommer gruvan och anrikningsverket sysselsätta ungefär 50–70 personer inklusive underleverantörer.       

Kontaktperson
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och CFO, +358 50 544 684, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).   

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar