Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Endomines AB, pressmeddelande 30.4.2020 kl. 08:30 CEST

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines") uppgår till 115 912 640 per den 30 april 2020.

Antalet aktier och röster i Endomines har ökat med 2 465 000 under april månad till följd av den riktade nyemissionen som informerades om den 8 april, 2020.

Efter ovan nämnda åtgärder uppgår antalet aktier i Endomines till 115 912 640 och aktiekapitalet till 348 152 495,37 kronor.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar