Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Report this content

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Endomines AB (publ), pressmeddelande 29 oktober 2021 kl 10:00 CEST

 

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") per den 29 oktober 2021 uppgår till 223 120 035.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med                  2 000 000 under oktober till följd av den riktade nyemission av aktier som genomfördes under Endomines finansieringsarrangemang med LDA Capital. Efter ovan nämnd emission uppgår Endomines aktiekapital till 446 240 070 kronor.

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, Interim CEO, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 klockan 10:00 CEST.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).