Ingmar Haga föreslås till styrelseordförande

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 9.3.2018 kl 11:30 svensk tid

Endomines AB:s valberedning har beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 19 april 2018.

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman år 2019. Omval föreslås av Staffan Simberg, Rauno Pitkänen samt Michael Mattsson. Till nya medlemmar föreslås Ingmar Haga och Thomas Hoyer. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga väljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har meddelat att de står till förfogande.

Ann Zetterberg Littorin har meddelat valberedningen att hon ej står till förfogande för omval.

Ingmar Haga, har gedigen ledningserfarenhet frångruvindustrin, senast som verkställande direktör för Agnico Eagle Mines Ltd Europe, från 2006 till 2017, där europas största guldgruva ingår. Under sin karriär har Ingmar Haga även innehaft flera ledande befattningar hos Dragon Mining samt Outokumpu. Han är för närvarande styrelsemedlem i guldgruvsbolaget Auriant Mining AB och har även förtroendeuppdrag inom flera gruvindustri relaterade kommittéer och organisationer.

Thomas Hoyer var verkställande direktör för ferrokrom producenten Afarak Group Abp till 2013 och har därefter haft ledande befattningar inom internationella gruvutvecklings projekt. Sedan 2017 har Thomas Hoyer jobbat som verkställande direktör för Latitude 66 Cobalt Inc, ett finskt/australiensiskt utvecklingsbolag verksamt med kobolt fyndigheter i norra Finland. Han är även styrelseledamot i Gaia AB, ett ledande konsultföretag inom hållbarhets branschen samt det AIM-listade gruvutvecklingsbolaget Red Leopard Holdings Inc.

De föreslagna nya styrelseledamöternas CV:n finns som bilaga till detta meddelande och de nuvarande styrelseledamöternas CV:n finns på bolagets hemsida www.endomines.com


Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars kl. 11:30 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Taggar: