Offentliggörande av årsredovisning 2017

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 29.3.2018 kl 10:30 svensk tid

Endomines ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Endomines hemsida www.endomines.com.

Den finska och engelska versionen av årsredovisningen publiceras senare.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars kl. 10:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar: