Produktionsupptrappningn vid Pampalo gruvan fortsätter väl

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 8 april 2022 kl. 14:00 CET

 

Endomines ger uppdatering av gruvaktiviteterna i Finland och USA

 

Pampalo Finland

 

Fördjupningen av gruvan påbörjades i april 2021. Arbetet med att utveckla gruvnivån för att nå malmlinserna och utveckla strossarna kunde startas tidigare än planerat i november och anrikningsverket vid gruvan togs ibruki slutet på året. Leveranserna av guldkoncentrat till smältverken startade i januari.

Endomines är glada att kunna rapportera att produktionsuppgången under januari-mars har fortskridit mycket väl och helt enligt planerna. Under första kvartalet var fokus vid Pampalo-driftsenheten att förbereda underjordiska områden för full produktion och att starta stadig guldproduktion vid anrikningsverket.  Som planerats så körs verket varannan kalendervecka. Den totala guldproduktionen under Q1 uppgick till cirka 1259 oz eller 38,9 kg, varav över 80 % producerades under perioden februari-mars.

 

”Under den senaste månaden har jag besökt våra verksamheter i Finland och i USA. Det har varit oerhört imponerande att se våra medarbetares djupa engagemang på alla våra arbetsplatser. Vi har påbörjat vår resa mot stadig guldproduktion, och jag förväntar mig att produktionsvolymerna kommer att öka markant under de kommande veckorna och månaderna. Jag är också mycket glad över att vi haft en månad med positiv EBITDA under Q1 i vår Pampalo verksamhet. Detta kan inte ses som givet under driftupptrappning där drifteffektiviteten ännu inte är helt optimerad, säger VD Kari Vyhtinen.

 

Fredag Idaho, USA

 

Som publicerats i driftuppdateringen den 3 februari 2022 har det framkommit att mer underjordisk ifyllnadsborrning behövs göras för att kunna definiera malmgränserna för effektiv planering av malmbrytningen och strossarna. Resultaten från den redan genomförda underjordiska borrningen kommer att fås under april 2022, varefter planeringsarbetet kommer att fortsätta baserat på den nya informationen. Endomines kommer att fortsätta uppdatera situationen när planeringsarbetet är klart och beslut görs om hur man går framåt.

 

 

Kontaktperson:

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 14:00 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

   

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar