Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Endomines offentliggör en uppdatering av uppskattade mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med JORC-koden (“Joint Ore Reserve Committee Code”) vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar. Uppdateringen har gjorts av ett flertal olika personer, såväl egen personal och externa personer. Uppdateringarna avser läget per den 30 november 2017.

Tabell över mineralreserver och mineraltillgångar
[Tabellerna för mineralreserver och mineraltillgångar finns i det bifogade PDF-dokumentet och på Bolagets hemsida http://www.endomines.com/index.php/forekomster#deposit]
   

Mineralreserverna i den underjordiska gruvan i Pampalo uppgick per den 30 november 2017 till 223513 ton. Detta är en ökning med 63 215 ton jämfört med utgången av år 2016, trots att 161 080 ton av reserver brutits slut under pågående år.

Uppgifterna över mineraltillgångar och mineralreserver som presenteras inkluderar resultat från den underjordiska borrkampanjen som slutfördes under 2017, inriktad på områden under nuvarande produktionsnivåer. På grund av att fokus låg på borrningarna mot Pampalomalmernas förlängningar mot djupet har rapporterade resurser främst ökat under nuvarande produktionsetage och det finns inga betydande förändringar i rapporterade resurser i övriga fyndigheter. Totalt borrades omkring 15 900 meter under 2017.

Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeologist Jani Rautio MSc (Geol) Kvalificerad person(QP). Endomines följer Fennoscandian Review Board – standard (FRB-standarden). Jani Rautio är anställd på heltid av Endomines. 


Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som [bolaget] är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl. 08:45 CET. 


Om Endomines 
Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar