Enea avyttrar resterande del av Enea Industri

Enea avyttrar resterande del av Enea Industri Enea har tecknat avtal om att avyttra resterande verksamhet inom Enea Industri till 4Real AB. Verksamheten, som sysselsätter sju personer och omsätter knappt 10 Mkr på årsbasis, erbjuder kvalificerad elektronikutveckling mot telekom-, försvar- och transportsektorerna. 4Real kommer att ta över verksamheten, som för närvarande ingår i dotterbolaget Enea Systems AB per 1 september 2004. Enea avser därefter att ha ett nära samarbete 4Real. Vidare har Enea tecknat ett slutgiltligt avtal med Generic Integration AB avseende försäljningen av Enea Software Solutions och övriga delar inom Enea Industri. Dessa verksamheter har ett 50-tal medarbetare och omsatte under 2003 drygt 50 Mkr. Generic Integration övertar verksamheterna från och med 1 september 2004. Enea inledde under det andra kvartalet arbetet med att renodla verksamheten och fokusera på det egenutvecklade realtidsoperativsystemet OSE, produktnära konsultverksamheter samt kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling. Renodlingen görs för att stärka Eneas position och utveckla erbjudandet inom inbyggd realtidsteknologi till främst kunder inom telekom. Arbetet med att av avyttra Enea Redina fortsätter och beräknas vara genomfört under innevarande år. Därefter består Enea av en internationellt verksam produkt- och konsultorganisation med omkring 450 medarbetare. För ytterligare information kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB, 08-507 140 00, email: johan.wall@enea.se Gunilla Spongh, finansdirektör, Enea AB, 08-507 140 00. email: gunilla.spongh@enea.se Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. För mer information besök www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com För information om 4Real AB, se www.4real.se alternativt kontakta VD Göran Stråt, 0708-211689, email: goran.strat@4real.se För information om Generic Integration AB, se www.generic.se alternativt kontakta VD Michael Ekman, 070-3093863, email: michael.ekman@generic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT00160/wkr0001.pdf

Dokument & länkar