EI föreslår att stamnätsledning genom Södra Sandby flyttas

Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår till regeringen att Svenska kraftnät ska få förlängt tillstånd att driva en befintlig 400 kV ledning mellan Kimstad i Östergötland och Arrie i Skåne. EI föreslår samtidigt att ledningen får en ny sträckning söder om Södra Sandby i Lunds kommun. Regeringen är den instans som fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Den nuvarande ledningen går genom Södra Sandby och medför att många bostäder drabbas av höga magnetfält. Ett omfattande arbete har bedrivits för att få fram en godtagbar alternativ sträckning. I ett yttrande till regeringen föreslår EI att ledningen får en ny sträckning söder om Södra Sandby.

Beslutet innebär även att ledningen föreslås få en ny sträckning genom Staffanstorps tätort.

Beslutet är förenat med vissa villkor. Bland annat ska de nuvarande ledningarna genom Södra Sandby och Staffanstorp rivas inom tre år efter färdigställandet av den nya ledningen. Svenska kraftnät ska även vidta åtgärder för att minska magnetfälten för boende längs den befintliga ledningssträckningen.

Läs EI:s yttrande till regeringen via denna länk http://goo.gl/odVgo eller på vår webbsida www.ei.se

För mer information kontakta:
Hans Olander, expert, 016-16 27 78
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.