Ei föreslår tydligare regler för nätföretagens intäktsramar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har idag lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen. Det gäller de regler som rör tillsynen av elnätsföretagens intäktsramar. Syftet är att få en stabilare och mer förutsägbar reglering av elnätsavgifterna.

– Vi behöver få tydligare och bättre regler så att både kunder och företag vet vad som gäller, säger Anne Vadasz-Nilsson, generaldirektör på Ei.

Bakgrunden är Sveriges övergång till förhandsreglering av elnätsföretagens intäktsramar. För den första tillsynsperioden 2012-2015 har Ei beslutat om intäktsramar för samtliga elnätsföretag. Ungefär hälften av besluten har överklagats och domstolsprocesser pågår.

- Långa domstolsprocesser gynnar varken företag eller kunder, säger Anne Vadasz-Nilsson. Ingen verksamhet kan drivas optimalt när de ekonomiska ramarna kan ändras långt i efterhand. Det blir dyrt och osäkert även ur ett samhällsperspektiv.

Förslagen till förändringar i lagstiftningen gäller normgivningsbemyndigande, nya möjligheter till omprövning av intäktsramen och periodisering av anslutningsintäkter.

Förslagen har tidigare presenterats för intressenterna på elmarknaden. Generellt kan sägas att de flesta kundföreträdare stöder de förslag som tagits fram, medan elnätsföretagen och branschföreningen Svensk Energi i huvudsak är negativa till förslagen.

- Förutom att domstolsprocesserna tar tid fokuserar de på enskildheter snarare än metoden som sådan. För att vi ska få en stabilitet är det därför viktigt med en tydligare lagstiftning som en ram för regleringen, säger Anne Vadasz-Nilsson.

De nu lämnade förslagen är det första steget i en utveckling av regleringen inför nästa tillsynsperiod 2016-2019. De synpunkter som har inkommit kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Ta del av rapporten via denna länk http://goo.gl/Vyefp

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.