Föreläggande med vite för Öresundskraft AB

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om ett föreläggande med vite på en miljon kronor för att få Öresundskraft AB att ändra sina elnätstariffer i Höganäsområdet. Orsaken till att föreläggandet förenas med vite är att företaget inte har följt tidigare beslut från Ei om att tarifferna måste ändras.

Inom sex veckor måste Öresundskraft AB ändra sina elnätstariffer för ledningen mellan Mörarp och Höganäs, så att de blir objektiva och baseras på korrekt underlag. Om företaget inte följer beslutet utgår vite med en miljon kronor.

Bakgrunden är en anmälan till Ei från Höganäs Energi AB, som är ansluten till den aktuella ledningen. Höganäs Energi ansåg att de fått en oskälig höjning av sin tariff och efter utredning bedömde Ei att tariffen i området baserades på felaktigt underlag.

I oktober 2012 beslutade Ei att förelägga Öresundskraft att ändra nättarifferna, så att kostnaderna för områdeskoncessionen inte ingår i tarifferna för Mörarp-Höganäsledningen. I ett brev till Ei har Öresundskraft svarat att de inte finner anledning att ändra nättarifferna utöver en justering som de gjort med hänsyn till överliggande nät. Därför har Ei nu beslutat om ett föreläggande kopplat till ett miljonvite för att få företaget att genomföra ändringen av tarifferna.  

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Conny Bäckman, jurist, 016-16 27 69
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.