Inaktiva elkunder har förlorat 845 miljoner kronor

De runt 850 000 svenska hushåll som inte valt elhandlare och därför betalar tillsvidarepris har under den senaste vintern förlorat runt 845 miljoner kronor. Det visar en uppskattning som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se gjort.

Tillsvidarepriserna har under oktober till och med mars legat omkring 35 procent högre än avtalen om rörligt pris. Det innebär att konsumenter med tillsvidarepris betalat runt 845 miljoner kronor mer än vad de skulle ha gjort om de istället tecknat rörligt avtal hos en elhandlare.

– Dessa konsumenter har helt i onödan betalat alldeles för mycket för sin el, säger Sara Sundberg, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Att elhandlarna håller ett högre pris för just tillsvidarepris beror delvis på att konsumenter med tillsvidarepris är mindre benägna att agera på marknaden. Företagen utnyttjar det faktum att konsumenterna stannar kvar trots att priset är högt.

Många elhandlare har också anmärkningsvärt höga tillsvidarepriser. Högst tillsvidarepriser för konsumenter i lägenhet har just nu Telge Energi AB (171 öre per kWh), Elverket Vallentuna El AB (162 öre per kWh) och Trelleborgs Energiförsäljning AB (157 öre per kWh). Det kan jämföras med det billigaste avtalet om rörligt pris som just nu kostar 87 öre per kWh. Här är en länk till en lista över de tio elhandlare som den 22 maj hade högst tillsvidarepriser http://goo.gl/HFxX0

Fakta: Kunder som inte själva gör ett aktivt val av elhandlare anvisas en elhandlare av sitt nätföretag. Dessa kunder betalar vanligtvis ett tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är ett pris som förändras flera gånger under året. Samtidigt brukar det vara mer trögrörligt än ett avtalat rörligt pris.

För mer information kontakta:
Sara Sundberg, avdelningschef, 016 – 16 27 13
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.