Kritik mot elnätsföretagen för omfattande avbrott

Vintern 2011-2012 hade Sverige 1,9 miljoner elavbrott. Av dessa varade 79 000 längre än 24 timmar vilket strider mot ellagens krav. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger därför fem elnätsföretag att redovisa åtgärdsplaner för bristerna annars riskerar de betala vite på upp till 5 miljoner kronor.

Mellan 27 november 2011 och 4 januari 2012 drabbades Sverige av ett flertal kraftiga stormar. Som enskild händelse fick stormen Dagmar de värsta konsekvenserna för Sveriges elkunder. Ei har nu granskat de avbrott som varade längre än 24 timmar, totalt ca 79 000. Sammanfattningsvis var det 1,9 miljoner elavbrott under perioden.

Ei inledde 2012 en granskning av de elavbrott som inträffade under stormarna och begärde in uppgifter om avbrotten från ett stort antal elnätsföretag. De fem företag som hade flest långa avbrott har granskats särskilt. Dessa är:

  • E.ON Elnät Sverige AB
  • Fortum Distribution AB
  • Vattenfall Eldistribution AB
  • AB Kramfors Energiverk
  • Härjeåns Nät AB

- Jag ser allvarligt på att företagen har misslyckats att förhindra omfattande elavbrott. Trots omfattande investeringar i elnäten har de ändå inte levt upp till lagkraven. Detta har fått allvarliga konsekvenser för många kunder säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei.

Analysen visar att det framförallt är lokalnäten som drabbades under stormarna. Det handlar mest om träd som fallit på oisolerade luftledningar. Ei förelägger nu de utpekade företagen under viteshot med upp till 5 miljoner kronor att redovisa en plan för hur de tänker åtgärda bristerna.

Ta del av föreläggandena och pm om granskningen via denna länk:

http://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyhetsarkiv-2013/kritik-mot-elnatsforetagen-for-omfattande-avbrott/

För mer information kontakta:
Rémy Kolessar, avdelningschef, 016-16 27 80
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.