Ny statistik över elavbrotten i Sverige

Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010. Rapporten visar även vilka elnätsföretag som hade flest och längst elavbrott 2010.

Den rapport som nu publiceras beskriver leverensäkerheten under 2010 och utvecklingen under åren dessförinnan. Rapporten berör inte 2011 då flera stormar orsakade omfattande elavbrott på andra håll i landet än tidigare. Dessa avbrott granskas just nu av EI och resultatet av den tillsynen presenteras längre fram under 2012.

Svenska hushåll drabbades under 2010 av i genomsnitt 1,3 avbrott och hade en genomsnittlig sammanlagd avbrottstid på 92 minuter. Sett över en längre period (2005-2010) har avbrottstiderna varit oförändrat låga i tätorterna samtidigt som de sjunkit kraftigt på landsbygden. Den positiva trenden på landsbygden beror sannolikt på skärpta regler kring avbrottslängd och avbrottsersättning.

I rapporten konstaterar EI att de svenska elnäten överlag hade en god leveranssäkerhet under 2010. Hälften av alla hushåll hade inga avbrott alls. Samtidigt fanns stora variationer, både mellan olika elnätsföretag och inom enskilda nätområden.

-          Även om leveranssäkerheten blivit bättre sedan stormen Gudrun finns fortfarande utsatta kunder som drabbas av alltför många och alltför långa avbrott, säger avdelningschef Remy Kolessar. Vi har inte fått in alla uppgifter för 2011, men kan redan nu konstatera att många företag inte lever upp till kraven i ellagen.

Under 2010 hade 130 000 hushåll fler än 8 avbrott och en sammanlagd avbrottstid på över 12 timmar. 13 000 kunder hade fler än 20 avbrott.

Följande lokalnätsområden hade flest avbrott per kund under 2010:

Nätföretag Genomsnittligt antal avbrott per kund Antal kunder Andel kunder som har haft minst 10 avbrott
1 Jukkasjärvi 4,9 2 358 25,3 %
2 Årsunda Kraft 4,9 1 502 13,8 &
3 Härjeåns Nät 4,7 26 506 25,8 %
4 Gotlands Energi 3,9 39 847 20,8 %
5 Habo Kraft 3,9 4 382 -
6 Västra Orusts Energitjänst 3,5 5 279 0 %
7 Vattenfall Eldistribution (Norrland) 3,1 117 606 15,6 %
8 Blåsjön Nät 2,9 1 618 1,5 %
9 Sävsjö Energi 2,6 3 382 4,8 %
10 Kreab Öst 2,6 7 280 6,2 %

Följande lokalnätsområden hade högst medelavbrottstid under 2010:

Nätföretag Medel-avbrottstid
per kund
Antal kunder Andel kunder som har haft minst 10 avbrott
1 Blåsjön Nät 688 min 1 618 1,5 %
2 Västra Orusts Energitjänst 344 min 5 279 0 %
3 Habo Kraft 339 min 4 382 -
4 Hamra Besparingsskog 286 min 520 0 %
5 Årsunda Kraft 261 min 1 502 13,8 %
6 Jukkasjärvi 259 min 2 358 25,3 %
7 Vattenfall Eldistribution (Norrland) 203 min 117 606 15,6 %
8 Gotlands Energi 201 min 39 847 20,8 %
9 Vaggeryd Kommuns Elverk 181 min 3 887 4,7 %
10 Ekerö Energi 162 min 12 939 2,0 %

Se hela listan med samtliga elnätsföretag där det även framgår hur stor andel av ett företags kunder som hade 10 eller fler avbrott, samt 20 eller fler avbrott genom att följa denna länk http://goo.gl/8Rbne

Ladda ner rapporten ”Leveranssäkerhet i elnäten 2010 - Redovisning av elavbrotten i Sverige” genom att följa denna länk http://goo.gl/2uVRv

För mer information kontakta:
Rémy Kolessar, avdelningschef, 016-16 27 80
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.