Nya regler för stadsgasnätet i Stockholm

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår nu förändringar i naturgaslagen. Syftet är att även de kunder som har stadsgas ska omfattas av regleringen. Resultatet kommer att bli ökat kundskydd för gaskunder i Stockholm.

Den nuvarande naturgaslagen trädde i kraft 2006 och är anpassad för naturgasnätet på västkusten. Sedan dess har förhållandena på gasmarknaden förändrats.

Det har inneburit att alla gasnät idag inte är reglerade. Bland annat har verksamheten för Stockholm Gas drygt 70 000 spisgaskunder som inte omfattats av någon kontroll. Därför gav regeringen Ei i juni 2012 i uppdrag att lämna förslag till ändringar i naturgaslagen, så att det blir tydligt vilken verksamhet som ska omfattas av naturgaslagen.

Ei:s förslag till regeringen innebär att Naturgaslagen även kommer att innefatta isolerade naturgasledningar som används som distributionsnät. Det innebär också att Ei får tillsyn över den del av naturgaskostnaderna som avser överföring.

Ta del av rapporten via denna länk http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202013/Ei_R2013_01.pdf

För mer information kontakta:
Johan Carlsson, jurist, 016-16 27 65

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.