Nya regler om reglerat tillträde till fjärrvärmenät för värmeproducenter

Fjärrvärmeföretag ska inte kunna neka värmeproducenter att ansluta sig till fjärrvärmenät om det inte finns särskilda skäl. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i en rapport till regeringen.

Idag finns inga regler för hur en värmeproducent kan få tillträde till ett fjärrvärmenät. Ei föreslår därför att ett fjärrvärmeföretag inte ska kunna neka tillträde till näten om det inte finns särskilda skäl. Värmeproducenten ska enligt föreslaget ta hela kostnaden för att ansluta sin anläggning till fjärrvärmenätet. Som kompensation ska fjärrvärmeföretaget erbjuda skälig avsättning och ersättning för den inmatade värmen under 10 år. Efter de tio åren kan parterna fortsätta samarbetet på ett sätt som innebär att de delar på de ekonomiska vinsterna.

Ei föreslår också att värmeproducenten ska ha möjlighet att få fjärrvärmeföretagets villkor prövade. Och det är Ei som i framtiden bör pröva villkoren för tillträdet och det senare samarbete, för att säkerställa att dessa är skäliga.

Det finns redan idag många frivilliga samarbeten mellan spillvärmeleverantörer och fjärrvärmeföretag. De föreslagna reglerna ska ses som ett komplement till frivilliga överenskommelser för att öka möjligheten att ta vara på spillvärme.

Läs hela rapporten via denna länk http://goo.gl/3RGrq

För mer information kontakta:
Göran Heldesten, jurist, 016-16 25 31
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.