Sällan lönsamt att byta från fjärrvärme

För konsumenter som redan har fjärrvärme installerat och ett väl fungerande värmesystem är det sällan lönsamt att byta till någon annan uppvärmningsform. Står man däremot inför en nyinvestering och måste räkna med investeringskostnaden varierar det från kommun till kommun vad som är mest lönsamt. Det visar en gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

I den årliga rapporten ”Uppvärmning i Sverige” jämförs kostnaden för olika uppvärmningsalternativ. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump. Nytt för årets rapport är att kostnaden för fjärrvärme jämförs både med och utan investeringskostnaden.

Slutsatsen är att det för konsumenter som redan har fjärrvärme installerat sällan lönar sig att byta till en allternativ uppvärmningsform. Det är endast i 22 av sammanlagt 220 kommuner som det är ekonomiskt motiverat.

För kunder som står inför en nyinvestering är fjärrvärme det billigaste alternativet där fjärrvärmepriset är lågt, till exempel i Luleå, Gävle och Borås. I orter med högre fjärrvärmepriser som Partille, Ockelbo och Munkedal är värmepump eller pellets de mest konkurrenskraftiga alternativen.

Analysen visar också att det är lönsamt för småhus som har direktverkande el, elpanna eller olja att konvertera till pellets, bergvärmepump, luftvattenpump eller fjärrvärme. Samtidigt är det viktigt att betona att det finns faktorer som är svåra att fullt ut ta hänsyn till i kostnadsjämförelsen, till exempel elnätskostnaden, vilket medför att resultatet av jämförelsen ska betraktas med försiktighet.

Priset på fjärrvärme skiljer sig stort mellan landets kommuner, bland annat för att olika bränslen används i produktionen. I den dyraste kommunen är kostnaden för fjärrvärme ungefär den dubbla jämfört med den billigaste.

I rapporten redovisas årskostnaden för de olika uppvärmningsalternativen i landets kommuner. I rapporten redovisas även investeringskostnader, kostnaderna för olika bränslen, hur bränslena påverkar miljön och hur konkurrensen mellan alternativen ser ut.

Läs hela rapporten ”Uppvärmning i Sverige” via denna länk http://goo.gl/lyeFH

För mer information kontakta:
Katarina Abrahamsson, 016 - 16 27 49, fjärrvärmesamordnare, Energimarknadsinspektionen
Lars Nilsson, 016 – 544 22 76, sakkunnig, Energimyndigheten
Mattias Johansson, pressekreterare, Energimarknadsinspektionen, 016 -16 27 42
Ola Westberg, pressekreterare, Energimyndigheten, 016-544 20 36

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Media

Media