Tysk kärnkraftsavveckling ger högre elpriser i Sverige

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften kommer att ge högre priser på både kol och utsläppsrätter, vilket i sin tur leder till högre elpriser för svenska konsumenter. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (EI) i senaste halvårsrapporten om utvecklingen på elmarknaden.

Det var i mars 2011 som det tyska parlamentet beslutade att först stänga landets 8 äldsta kärnkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på runt 55-60 TWh, och sedan avveckla de resterande 17 kärnkraftverken.

Enligt EI får avvecklingsbeslutet endast en begränsad effekt på tillgången på el i Norden och Sverige. Däremot kommer beslutet att leda till att efterfrågan på både kol och utsläppsrätter ökar när den kärnkraftsproducerade elen delvis ersätts av el som producerats i kol- och gaskraftverk. Det kommer i sin tur att leda till högre elpriser i Norden.

-          Den tyska avvecklingen av kärnkraften kommer att påverka svenska elkonsumenter. Under längre perioder av torrt väder kan Sverige tvingas importera dyr tysk kraft vilket direkt får genomslag på elnotan, säger avdelningschef Tommy Johansson.

I övrigt präglades elmarknaden under senaste halvåret av den snabba återhämtningen av underskotten i de nordiska vattenmagasinen. I början av april var situationen kritisk med mycket stora underskott i magasinen. Vårfloden inleddes dock oväntat tidigt med kraftiga vattenflöden som följd. Det fortsatt kraftiga inflödet under sommaren och hösten medförde att nivåerna i de nordiska vattenmagasinen i slutet av september var normala för årstiden.

Den goda tillgången på vatten, högre tillgänglighet i kärnkraften än under förra sommaren och en oro för den framtida konjunkturen gjorde att elpriserna successivt sjönk under perioden april till september.

Prisskillnaderna mellan elhandlarna var under perioden fortsatt stora. För en villakund med avtal om rörligt elpris motsvarade skillnaden mellan det dyraste och billigaste rörliga avtalet en årskostnad på 1 400 kronor.

Indelningen av Sverige i elområden den 1 november 2011 har påverkat elkunderna under det senaste halvåret. I elområde 4 (Malmö) låg samtliga fastprisavtal på en högre nivå än i övriga landet. De ettåriga fastprisavtalen var den 30 september cirka 9 öre dyrare per kWh i elområde 4 än i elområde 1 (Luleå).

Läs Energimarknadsinspektionens halvårsrapport om utvecklingen på elmarknaden genom att följa denna länk http://goo.gl/mhX1U.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, avdelningschef, 016 – 16 27 25
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.