Enersize deltar på investerarträffar under september 2019

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer att delta på tre investerarträffar arrangerade av Aktiespararna under september 2019. Bolaget har genomgått en omvälvande förändring och ser behovet av utökad information till aktieägarna. Se mer information om investerarträffarna nedan.

Enersize har genomgått en stor förändring med byte av VD, ledningsgrupp och affärsmodell, samt en breddning av produkterbjudandet och visat på konkret tillväxt på den svenska marknaden med flera ordrar under första halvåret. Vidare har Bolaget nu börjat utöka sin säljverksamhet. Mot bakgrund av detta finns det ett behov av utökad information till aktieägare och investerare och därför väljer vi att medverka i flera investerarträffar som Aktiespararna ordnar.

Aktiedagen Stockholm, 10 september 2019 

Webbsänd bolagspresentation: 20 min presentation, därefter moderatorledd frågestund på 10 min

Aktiekväll i Lund, 17 september 2019

Webbsänd bolagspresentation: 20 min presentation, därefter moderatorledd frågestund på 10 min

Aktiedagen Göteborg, 23 september 2019

Webbsänd bolagspresentation: 20 min presentation, därefter moderatorledd frågestund på 10 min

Mer information och anmälan till dessa evenemang finns att tillgå på Aktiespararnas hemsida, https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/evenemang 

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Enterprise får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar