Enersize erhåller bidrag för marknadsutveckling i Kina från Finnpartnership

Enersize Oyj (”Enersize”) har erhållit ett bidrag från Finnpartnership på 97 000 Euro (970 000 SEK) för att användas för marknadsutveckling i Kina. Finnpartnership är ett finskt statligt bidragsprogram vars mål är att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer i Finland och utvecklingsländer. 

Bidraget har bifallits och utbetalas till Enersize som engångssumma under Finnpartnerships företagspartnerstödsprogram. Bidraget är inte behäftat med någon form av ytterligare prestationskrav, återbetalningsskyldighet från Enersizes sida eller utspädning för befintliga aktieägare utan har bifallits grundat på Enersize hittills uppnådda prestationer. Syftet med bidraget är att stödja Enersizes marknadsutveckling på den kinesiska marknaden.

Christian Merheim, Enersizes styrelseordförande kommenterar:  

”Finland har en stark tradition av att aktivt stödja sin exportindustri mot nya och attraktiva marknader. Enersize har varit duktiga på att visa framfötterna och nå resultat som både gynnar finländsk export, kinesisk tillverkningsindustri men även ger en positiv global miljöpåverkan. Pengarna kommer gå oavkortat till Enersizes fortsatta marknadsutveckling i Kina där de kommer till omedelbar nytta. Vi på Enersize tackar Finnpartnership för deras stöd och förtroende i vår affärsmodell. 

Bild: Enersize VD Sami Mykkänen 

Om Finnpartnership

Finnpartnership har som mål att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer intresserade av affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländer, så att projekten leder till positiva utvecklingseffekter i projektländerna.

Finnpartnership strävar efter att stöda uppkomsten av genomförbara och ekonomiskt lönsamma partnerskap mellan företag i Finland och i utvecklingsländerna. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt att diversifiera produktionen och exportstrukturen.

För mer information om Finnpartnership se: www.finnpartnership.com 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar