• news.cision.com/
  • Enersize/
  • Enersize första projekt med Hankook i Kina har genomförts med mycket positivt resultat

Enersize första projekt med Hankook i Kina har genomförts med mycket positivt resultat

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att projektet som Bolaget rapporterade om den 24 juni 2019 med titel ”Enersize Oyj erhåller order från kinesiska Hankook för fullskaligt projekt efter framgångsrikt genomförd pilot”, genomförts med stor framgång. Projektet har hittills inneburit en sänkning av förbrukningen av tryckluft på omkring 25% efter reparation av över 1500 läckor med hjälp av LEAQS vilket innebär en årlig besparing på över 7MSEK och 6000 ton CO2 per år för fabriken med en återbetalningstid på under 2 månader. Det fullskaliga projektet genomfördes under juli 2019 i samarbete med Adenergy, som är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större facility management-bolagen i Kina med vilket Enersize tecknat en avsiktsförklaring avseende strategiskt samarbete (publicerat 5 juli 2019 med titel ”Enersize ingår avsiktsförklaring med Adenergy, ett ledande kinesiskt facility managementbolag”).

Enersize erbjuder den världsledande molntjänsten LEAQS som på ett strukturerat sätt säkerställer snabb och effektiv genomföring av läckagekontroll av tryckluftssystem. Bolaget erbjuder även en världsledande monitorerings- och analysmjukvara Q+ för tryckluftssystem som sedan tidigare varit installerat hos Hankook i Jiaxing. Ordern från Hankook som lades i juni 2019 innefattade både licenser till LEAQS och Q+ under en ettårsperiod samt läckagesökning på hela tryckluftssystemet, och därtill utbildning av Hankooks tekniker.

Reparationerna och besparingarna av energi som erhållits med LEAQS har registrerats och följts upp i molntjänsten Enersize Q+. Förbrukningen av tryckluft har sjunkit med omkring 25%, vilket motsvarar omkring 8,5 GWh i årlig besparing för fabriken och minskade CO2 utsläpp på över 6000 ton/år.

Som en del i det med Adenergy påbörjade strategiska samarbetet utnyttjades teknikerresurser från Adenergy för genomförande av projektet under ledning och utbildning av Enersize personal och i samarbete med Hankooks egen personal. Arbetet utföres under juii månad 2019. Förutom de över 1500 läckor som redan reparerats har ytterligare ca 500 läckor identifierats för senare åtgärd i samband med planerade produktionsstopp eller andra för reparation lämpliga tidpunkter vilket kommer öka den slutliga besparingsnivån ytterligare.

I och med detta har Adenergys personal erhållit relevant utbildning inför de pilotprojekt som är planerade att utföras med Adenergys egna kunder under hösten inom ramen för parternas avsiktsförklaring.

Enersize har fakturerat Hankook för 95% av projektets totala kostnad och per idag erhållit betalning för 60% av totalkostnaden. Hankook och Enersize har påbörjat diskussioner med respektive fabriksledning om genomförande av motsvarande projekt i Hankooks två andra fabriker i Kina samt i Hankooks fabrik i Sydkorea. Eventuella kommande projekt kommer meddelas via PM.

Det känns mycket tillfredsställande att med så starka och konkreta resultat introducera LEAQS i kombination med Q+ på den Kinesiska marknaden. Kombinationen är oslagbar eftersom den både ger snabb besparing och konkret återkoppling precis hur mycket besparing som kan uppnås, och vilken besparingsnivå som sedan åstadkoms. För Hankook var det avgörande att så snabbt som möjligt genomföra LEAQS-projektet när de med egna ögon, tack vare Q+ analysfunktioner kunde se hur stora läckage de faktiskt hade och hur hög den dagliga kostnaden verkligen var. Arbetet med att reparera läckorna genomfördes på rekordkort tid, till stor del tack vare Hankooks starka engagemang. Med detta otroligt fina resultat från detta projekt har vi en ypperligt referenskund både för Kina och Europa som vi kan använda i vår sälj och marknadsföring för att inspirera alla tryckluft- och energiansvariga till att inleda arbetet med effektivisering av sina tryckluftssystem, säger Daniel Winkler, sälj- och marknadschef.

Enersize första stora projekt med LEAQS och Q+ i kombination i Kina visar på att vår nya affärsmodell fungerar bra även i Kina, och att arbetsmetodiken med ”facility management”-bolag som partners fungerar utmärkt. Med Hankook har vi verkligen visat hur man med vårt datadrivna angreppssätt och teknik kan få en kund som tills för bara några månader sedan behandlade tryckluft som en ”gratis” resurs till att få fullständig insikt och styra om till att bli bäst i klassen i tryckluftseffektivitet. Nu satsar vi på fortsatt långsiktigt samarbete med Hankook och på att expandera vårt koncept i Kina, men även att utnyttja de mycket tillfredsställande resultaten från Hankook, Jiaxing, för att marknadsföra oss i Europa. , säger Anders Sjögren, VD.

Om Hankook Tire Jianxing Co., Ltd.

Hankook är världens sjunde största tillverkare av fordonsdäck med huvudkontor från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut största däcktillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jianxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jianxing tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

Om Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Services. Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26.000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika Kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom eneergieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största delen av verksamheten är i Kina. Aden Services och Adenergy har Huvudkontor i Shanghai, Kina.

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar