Enersize har bildat dotterbolag i Kina samt öppnat nytt kontor i Shanghai

Enersize har erhållit godkännande för registrering av kinesiskt dotterbolag under namnet Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd.

Enersize har även i samband med den godkända registreringen öppnat ett nytt kontor i Shanghai.

Bolagets registrerade namn är ”Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd.,. Det nya bolaget är helägt av Enersize Oyj.

Enersizes har tidigare haft ett dotterbolag registrerat i Hong Kong. Med ett registrerat bolag på det kinesiska fastlandet uppnås flera fördelar främst marknadsmässigt men även avseende kundfakturering och pengatransaktioner mellan Kina och Europa. Eftersom styrelsen bedömer att bolaget inom en snar framtid kommer att skala upp faktureringen mot kinesiska kunder är detta en viktig komponent. Sami Kyllönen, VP China Operations, är utsedd som verkställande direktör för dotterbolaget.

Enersizes kinesiska verksamhet har från och med 1 september 2018 följande post och besöksadress: Enersize Shanghai, Room 4028, No.355, Hong Qiao Road, Xu Hui District, Shanghai

Sami Kyllönen, VP China Operations, Enersize kommenterar:  

”Det är ett stort steg för oss att registrera ett helägt dotterbolag i fastlandskina och det är glädjande att vi nu har fått vår ansökan om registrering godkänd. Det gör stor skillnad för våra inhemska kunder att kunna ha avtalsförhållanden direkt med ett kinesiskregistrerat bolag. Att ha ett kinesiskregistrerat dotterbolag visar även på ett långsiktigt åtagande, något som är en viktig beståndsdel för att bygga affärer i Kina. 

Mr. Sami Kyllönen,

CEO Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd., 

VP China OperationsCertified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

eller (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar