Enersize Oyj – Ledande befattningshavares transaktioner

Report this content

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar om ledande befattningshavares transaktioner.

Person som omfattas av anmälningskravet

Anmälningsperson 1

Namn: Thomas Bengtsson

Position: Styrelseordförande

Transaktion: Teckning i nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-17

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i nyemission

Instrument: Enersize BTA

ISIN-kod BTA: SE0013222577

Antal: 259 668

Teckningspris: 0,65 SEK

Av detta följer kommande tilldelning av teckningsoptioner

Antal: 129 834

Instrument: TO 2-2019

ISIN-kod: FI4000399761

Till närstående juridisk person

Namn: AB Pelarsalen

Org nr: 556166-9465

Instrument: Enersize BTA

ISIN-kod BTA: SE0013222577

Antal: 104 636

Teckningspris: 0,65 SEK

Av detta följer kommande tilldelning av teckningsoptioner

Antal: 52 318

Instrument: TO 2-2019

ISIN-kod: FI4000399761

Anmälningsperson 2

Namn: Christian Merheim

Position: Styrelseledamot

Transaktion: Teckning i nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-17

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i nyemission

Instrument: Enersize BTA

ISIN-kod BTA: SE0013222577

Antal: 178 654

Teckningspris: 0,65 SEK

Av detta följer kommande tilldelning av teckningsoptioner

Antal: 89 327

Instrument: TO 2-2019

ISIN-kod: FI4000399761

Anmälningsperson 3

Namn: Martin Sturesson

Position: Styrelseledamot

Transaktion: Teckning i nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-17

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i nyemission

Instrument: Enersize BTA

ISIN-kod BTA: SE0013222577

Antal: 200 000

Teckningspris: 0,65 SEK

Av detta följer kommande tilldelning av teckningsoptioner

Antal: 100 000

Instrument: TO 2-2019

ISIN-kod: FI4000399761

Sammanlagda transaktioner

Antal BTA: 742 958

Teckningspris: 0,65 SEK

Antal TO 2-2019: 371 479

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar