Enersize Oyj: Förhandsemittering och registrering av egna aktier

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget under juni 2019 har förhandsemitterat och registrerat 3 400 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringar. Detta har skett inom ramarna för den finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) som Enersize har meddelat om genom pressmeddelande den 6 november 2018.

Enersize har förhandsemitterat 3 400 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersize hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer, om de behövs, användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Utspädningen för befintliga aktieägare om samtliga 3 400 000 aktier konverteras uppgår till cirka 9,1 procent. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande. Efter förhandsemittering samt registrering hos den finska Patent- och registerstyrelsen av de egna aktierna uppgår antalet aktier i Enersize till totalt 36 201 108 stycken.

Enersize har upprättat en sektion på bolagets hemsida där påkallade konverteringar och annan information relaterad till finansieringslösningen finns tillgänglig. Länk: enersize.com/aktieinformation/

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Om oss

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.

Prenumerera

Dokument & länkar