Enersize Oyj erhåller genom Momentum ytterligare order från Stora Enso

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar härmed att bolaget erhållit ytterligare en order genom Momentum Industrial AB (”Momentum”) avseende Stora Ensos fabrik i Skutskär. Ordern infattar läckagesökning med hjälp av Enersizes molntjänst LEAQS och kan därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade läckage. Momentum är försäljningspartner till Enersize på den svenska marknaden. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 100 KSEK och kan därefter utökas med reparation, vilket skulle innebära ett ytterligare ordervärde om cirka 150 KSEK.

Momentum är återförsäljare av Enersizes molntjänst LEAQS på den svenska marknaden och en rikstäckande aktör för industriförnödenheter till svensk tillverkningsindustri. Momentum erbjuder även underhålls- och reperationstjänster till industrin. Momentum har under våren 2019 erhållit utbildning av Enersize för att kunna självständigt kunna driva försäljning av LEAQS, vilket på kort tid lett till två tecknade avtal.

Genom förvärvet av LEAQS har Enersize etablerat sig även i Europa och fått tillgång till ett vidsträckt kund- och distributionsnätverk. Med LEAQS för läckageminimering och Enersizes Q+ för övervakning och optimering av tryckluftsystem har Enersize nu ett brett kunderbjudande som kan säljas av fristående distributörer och aktörer inom industriunderhåll. Momentum är ett tydligt exempel på denna typ av fristående aktörer som redan har en väletablerad relation med stora industrikunder och därmed snabbt kan skala upp försäljning av Enersizes produkter.

Läckagesökningen på Stora Ensos fabrik i Skutskär beräknas inledas i maj 2019.

”Det känns oerhört spännande att vi på så kort tid genom Momentum erhållit ytterligare order från Stora Enso. Momentum har ett starkt driv, en omfattande pipeline och har visat att de kan sälja våra produkter självständigt. Detta visar både på att LEAQS är en omtyckt produkt som skapar löpande affärer för Enersize och att vårt nya affärsupplägg med stora aktörer inom industriförnödenheter och industriunderhåll som självständigt vidareförsäljer våra produkter verkligen fungerar. Vårt mål är nu att fortsätta skala upp genom att knyta många liknande samarbetspartners till oss för vidareförsäljning av både LEAQS och Enersize Q+.”, kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Media

Media

Dokument & länkar