Enersize Oyj får order från Quant Services AB

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar härmed att bolaget har erhållit en order via Quant Service Sweden AB (”Quant”) som är en del av Quant AB och som arbetar med industriellt underhåll. Ordern avser läckagesökning i SCA:s fabrik i Obbola, Sverige. Enersize kommer att genomföra läckagesökning med hjälp av LEAQS och ordern kan därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade läckage. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 120 KSEK och kan därefter utökas med reparation, vilket skulle innebära ett ytterligare ordervärde om cirka 100 KSEK.

Produktportföljen med LEAQS och Q+ har skapat Enersize ett brett kunderbjudande som kan säljas av fristående distributörer och aktörer inom industriunderhåll. Quant, som är en global aktör inom industriellt innehåll, är ett tydligt exempel på en fristående tjänsteleverantör som redan har en väletablerad relation med stora industrikunder som kan dra nytta av Enersizes produkter och tjänster.

Läckagesökningen på SCA:s fabrik i Obbola beräknas inledas i juni 2019 och faktureras genom Momentum Industrial AB.

”Ordern från Quant är ytterligare ett starkt bevis att Enersizes nya produktportfölj attraherar marknadsledande aktörer. Mycket av det som Quant står för delar vi på Enersize; energieffektivisering, långsiktighet och förebyggande åtgärder, analysera data över flera fabriker i samma organisation genom Q+ Enterprise osv. Vi har tidigare erfarenhet från flera SCA enheter. Det finns stor potential för fler läckagesökningsprojekt och Enerize Q+- system för att mäta och bevaka tryckluftsutvecklingen och CO2 reduktionerna vi uppnår., kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

Om Quant AB

Bolaget hade 2018 globalt en omsättning på 118 MEUR och 2900 anställda. Antalet kundkontrakt ökade från 188 till 206 under 2018, bland annat genom ett köp av finska Sataservice Oy. Quant har fokus på underhåll i dess fulla betydelse, från energieffektivisering, till säkerhet för de anställda. Bolaget lyfter fram smart underhåll (”Smart maintenance”), vilket inkluderar koncept som ”big data” och att arbeta över flera fabriker inom en och samma organisation.


Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Media

Media

Dokument & länkar