Enersize tecknar nytt vinstdelningsavtal i Kina med Pangang Titanium i samarbete med Venergy Ltd.

Enersize Oyj (”Enersize”) har med bolagets kinesiska partner Shanghai Venergy Co., Ltd. (”Venergy”) som kontraktsmellanhand och samarbetspartner tecknat ett sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med den nya kunden Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. (“Pangang Titanium”). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till ca 45%.

Panang Titanium är en ny kund för Enersize och avtalet har ingåtts direkt som ett vinstdelningsavtal utan föregående installationsavtal. Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på runt 2MW och en årlig förbrukning på cirka 12 000 MWh. Uppskattad besparing är 20%, eventuellt ännu högre.

Vinstdelningsavtalet har ingåtts med Enersize Shanghaibaserade kinesiska partner Venergy som kontraktsmellanhand och samarbetspartner. Venergy har option på att deltaga i vissa delar av projektfinansieringen, vilket kan komma att påverka fördelningen mellan Enersize och Venergy i en mindre utsträckning. Enersizes vinstandel av den totala besparingen under kontraktstiden uppskattas till ca 45%

Avtalet är strukturerat som ett ramavtal där genomförandet av vissa besparingsåtgärder är villkorat godkännande av slutkunden. Detta kan påverka slutligt uppnådd besparing. Enersize andel av besparingen är samma under alla de sex (6) kontraktsåren. Den sexåriga vinstdelningsperioden påbörjas när besparingarna uppnår 10% och avtalet är villkorat att en besparing på minst 15% uppnås.

Pangang Titanium är en av Kinas största tillverkare av Titanoxid för användning som färgpigment. Pangang Titanium var tidigare noterat vis Shenzhen börsen men är numera en del av statsägda Panzhihua Iron & Steel Group (Pangang Group). Pangang Group är med ett flertal olika affärsområden inom gruvdrift och metallraffinering Kinas största konglomerat av Vanadium och Titanproduktion samt en av Kinas största stålproducenter.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta automatiserade analys som en väsentlig del av effektiviseringsarbetet. Installation planeras genomföras under Q3 2018 och Effektiviseringsåtgärderna förväntas påbörjas så snart tillräcklig data har insamlats.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Under 2018 har vi satsat på att gå direkt till vinstdelningsavtal med nya kunder. Det har inneburit lite längre förhandlingscykler men innebär samtidigt lägre risker för oss och vi förväntar oss även att på detta sätt nå de avgörande vinstdelningsfaserna snabbare. Att bygga upp den här typen av verksamhet är ett ständigt lärande för organisationen där bättre organisation och genomförande efterhand ger kortare ledtider och bättre resultat. Något som i slutändan vänds till en konkurrensfördel. 

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

” Pangang Group är som en av Kinas största stålproducenter välkända över hela Kina och vi är väldigt glada över att kunna presentera detta kontrakt med en fabrik i ett av deras affärsområden.

Metallindustrin i Kina är klassiska storförbrukare av tryckluft med goda optimeringsmöjligheter. Med denna fabrik så har vi fått in en fot i en av Kinas absolut största företagsgrupper inom metallförädling. Vi har också lyckats med att få ett långt kontrakt med hela sex års vinstdelning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. 

Sami Mykkänen, VD för Enersize

  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 Augusti 2018. 

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar