Enersize undertecknar ramavtal med Adenergy

Report this content

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att dotterbolaget Enersize Advanced Research AB skrivit på ett ramavtal med Kina-baserade Adenergy som reglerar grundläggande rättigheter och skyldigheter mellan bolagen. I och med detta är förutsättningarna för närmare samarbete tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera samarbetet för att nå ut till kunder enligt Enersizes skalbara affärsmodell som bygger på mjukvarulicensiering.

Enersize Oyj, moderbolaget till Enersize Advanced Research AB, meddelade i somras att ett avsiktsavtal hade upprättats (publicerat 5 juli 2019), och i höstas om att avtalsförhandlingarna påskyndades (publicerat den 6 september 2019). Resultatet av dessa förhandlingar har nu realiserats som ett ramavtal mellan Enersize Advanced Research AB och Adenergy, ett dotterbolag till Aden Group med 26 000 anställda.

Förhandlingarna intensifierades i september eftersom Adenergy började förbereda för pilotprojekt tillsammans med Enersize och Enersize ville ha ett grundläggande skydd på plats innan Bolaget vidarutbildade Adens personal. Ramavtalet som nu skrivits på utgör en bas för bolagen att bygga samarbetet på genom att det innehåller ömsesidigt skydd för bolagens immaterialrätt, konkurrensklausuler och ämnade att skydda Enersize, samt ett ömsesidigt värvningsförbud.

Nu arbetar bolagen tillsammans vidare mot att nå fler kunder och få ordrar på redan offererade pilotprojekt. Prismodeller diskuteras och anpassas successivt efter de samarbetsformer som bolagen finner är lämpliga. Målet med pilotprojekten är att hitta rätt samarbetsmodell för uppskalning till Aden Groups hela säljstyrka. Aden har ett team på ca fem personer som dagligt är aktiva i samarbetet och som jobbar mot kunder både i Kina och Korea. Bolagen avser att i närtid utföra internutbildning och externa seminarium för att nå ut till fler kunder.

Om Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Group. Aden Group är baserade i Shanghai och pionjärer inom en omfattande REALM-modell (“Responsible enterprise asset & life management”, översatt ungefär ”ansvarsfull förvaltning av företagsegendom och -arbetskraft”) för integrerad facility management (IFM) med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med uppdraget att främja en B2B-modell för energieffektivisering och distribuerad energi med sin IoT-plattform, AEMO. Aden gör affärer med kunder inom kommersiell, industriell och privat sektor; bland dessa är många företag som är noterade på Fortune 500 beroende av ADEN för strategisk outsourcing.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

Arbetet med att ta fram och förhandla avtalet mellan Aden och Enersize har varit konstruktivt och visar på att Aden menar allvar med denna satsning. Jag vill speciellt tacka Celine Fablet, chef för innovation och tekniska lösningar på Aden Services, som varit en facilitator för förhandlingarna och som driver på samarbetet mot de pilotprojekt vi nu har siktet inställt på. Det är mycket arbete som behövs för att öppna ett nytt affärsområde och Celine tillsammans med Fulvio Bartolucci, VD för Adenergy, driver på för att genomföra pilotprojekt och därefter skala upp inom Adens säljorganisation, och vi stöttar deras arbete från Enersize. Jag kommer själv besöka Aden under december för att vidareutveckla samarbetet. Det är precis så här vi vill arbeta!”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019.

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar