Förtydligande av information till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1

Enersize Oyj förtydligar informationen förmedlad till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 som pressmeddelandes den 9/3. Se nedan förtydligad information.

Med anledning av företrädesemissionen 2019 har Enersize, i enlighet med villkoren för teckningsoptioner 1/2019 punkt 6.3, beslutat att alla innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 ska ha samma företrädesrätt som aktieägarna till att delta i företrädesemissionen.

Enersize TO1 kan köpas på Nasdaq First North Growth Market, ISIN-code FI4000359641, ticker ENERS TO1. Du kan använda TO1 optionerna till att teckna dig för aktier för SEK 4,00.

För att optionsinnehavare i serie TO1 ska ha möjlighet att utnyttja denna rätt ska en optionsinnehavare med stöd av teckningsoptionerna ha anmält teckning av aktier senast den 10 september 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 måste således ha tecknat sig för aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptioner 1/2019 senast den 10 september 2019 för att ha möjlighet att erhålla aktier och delta i företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO1 som inte har anmälts för teckning av aktier i syfte att delta i Företrädesemissionen är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor enligt villkoren för teckningsoptioner. Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier belöper på varje Teckningsoption. Med andra ord en omräknad Teckningskurs kommer tillämpas för alla framtida Teckningar. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen enligt beräkningen i villkoren för teckningsoptioner 1/2019 punkt 6.3.

Kompletterande information uppdateras löpande på Bolagets hemsida, https://enersize.com/rightsissue-2019/

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Enterprise får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 2 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar