Engineering Force Sweden – Statistik visar att fler vill ta elbilen på semesterresan

Statistik från ruttplaneraren eGOtrip.se visar på ökat intresse att ta elbilen även på längre resor. Under sommaren ökade antalet ruttsökningar till flera populära turistorter men avsaknad av laddinfrastruktur gör att långt ifrån alla resor är genomförbara i samtliga delar av Sverige. Efterfrågan på destinationsladdning vid hotell, restauranger och turistattraktioner ökar snabbt och elbilsturismen ser ut att få sitt verkliga genombrott under 2017.

eGOtrip.se är en avancerad ruttplanerare som utvecklats i syfte att öka användningen av elbilar även vid längre resor som kräver ett eller flera laddstopp. Sedan uppstarten i juli 2015 har antalet ruttsökningar stadigt ökat sedan allt fler elbilister och nyfikna upptäckt eGOtrip.se. Funktionaliteten har gradvis utvecklats och sedan februari 2016 har företaget Engineering Force Sweden samlat in och analyserat resultat från gjorda ruttsökningar i syfte att få bättre kunskap om elbilisters beteende och behov av laddning. Under projektets första 7 månader har mer än 10 800 ruttsökningar gjorts vilket visar på ett markant ökat intresse att ta elbilen på semesterresan.

Vid ruttplanering är det främst Stockholm och Göteborg som anges som start för resan, vilket inte är så konstigt då större andelen av landets elbilar är koncentrerade dit. Även Varberg och Helsingborg anges av många som utgångspunkt, vilket kan förklaras av att dessa två kommuner tidigt satsat på inköp av elfordon till bilpooler och uppförande av laddinfrastruktur vilket fått till följd att elbilsförsäljningen ökat kring dessa orter. Visbys femteplacering beror på projektet Elbilslandet Gotland som installerat destinationsladdare vid ett stort antal turistattraktioner på Gotland. Att Oslo placerar sig på en nionde placering bland startpunkterna är en indikation på att flera av Norges drygt 100 000 elbilister vill semestra med sina elbilar i Sverige.

Flera av målen vid ruttplanering är välkända semesterorter och förutom storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö utmärker sig även Oslo och Köpenhamn som vanliga destinationer vid ruttsökning. Sökningarna resulterar i många fall i resor på de större Europavägarna som i södra och mellersta Sverige har väl utbyggda korridorer med snabbladdare utefter de flesta sträckor. Sökningar på eGOtrip.se visar dock att behovet är stort av laddning även utefter mindre trafikerade vägar i södra och mellersta Sverige samt i stora delar av Norrland.

Antalet ruttsökningar ökade med nästan 100% under sommaren och de sökta resorna ökade även i längd vilket även resulterade i en fördubbling av de misslyckade sökresultaten till 20% av de sökta resorna. Klart är att intresset för elbilsturism har ökat i takt med att elbilsbeståndet har växt och många av Sveriges 8000 elbilister vill gärna använda sin pendlarbil även för längre semesterresor. Medelsträckan för ruttsökningarna är 370 km vilket är klart längre än den räckvidd som merparten av dagens elbilar klarar på en laddning. Den sammanlagda tiden för resa och laddning för de sökta rutterna är i medel 4 timmar och 23 minuter vilket tydligt visar på behovet av fortsatt utbyggnad av snabbladdare då vissa ruttsökningar hänvisar till normalladdning vilket drar upp snittet avsevärt för den totala laddtiden.

Statistiken visar också vilket typ av laddstandard som söks vid långresor och den Japanska CHAdeMO-standarden dominerar med över 58% av de sökta rutterna. Den Europeiska laddstandarden CSS stod för 21% och Tesla Super Chargers för 15% av ruttsökningarna. Typ2-standarden för AC-laddning upp till 22 kW söks endast i 5% av rutterna vilket främst beror på att denna effekt inte är tillräcklig för snabbladdning i sin egentliga mening och det av förklarliga skäl är väldigt få elbilar som förlitar sig på endast denna typ av laddning.

”Det är väldigt glädjande att intresset för bilsemester med elbil ökar”, säger Gordon Strömfelt – projektledare på Engineering Force Sweden. ”Att CHAdeMO-laddning är den mest sökta laddstandarden vid ruttsökning kan förklaras med att dessa elbilar dominerar då de funnits på marknaden i snart 5 år och den snabba utbyggnaden av snabbladdare utefter motorvägar gör att luttrade elbilsförare gärna vill ge sig ut på längre fossilfria semesterresor. CCS-laddning förväntas ta överhanden vid ruttplanering i takt med att nya elbilar lanseras och även de japanska elbilstillverkarna går över till den Europeiska laddstandarden.”

”Den som försöker sig på att ta elbilen på skidresan redan kommande vinter lär dock behöva stanna för övernattning med laddning längs vägen. Begränsad räckvidd och avsaknad av sammanhängande korridorer av snabbladdare utefter vägarna till populära skidorter innebär att det är väldigt få elbilar som klarar skidsemestern. I takt med att laddinfrastrukturen byggs ut och kommande elbilsmodeller får energitätare batterier kommer fler semesterresor kunna göras med elbil i framtiden – men då krävs även att det installeras destinationsladdare på fler turistmål som hotell, nöjesparker, äventyrsbad och skidanläggningar för att de ska locka elbilsturisterna till sig.”

Om eGOtrip.se
eGOtrip.se är en ruttplanerare som utvecklats för att visa på möjligheter och utmaningar med att resa med rena elbilar då den planerae rutten är längre än den elektriska räckvidd som fås under normal nattladdning. Ruttsökningen förenklas genom att den elektriska räckvidden samt kompatibel laddstandard och laddeffekt automatiskt selekteras vid val av elbilsmodell. Utifrån vald elbil kan ruttsökning göras och resultatet visar direkt om en tänkt resa är genomförbar utifrån elbilens räckvidd och tillgänglig laddinfrastruktur. eGOtrip.se fungerar både för elbilister som redan har elbil samt för personer som funderar på att köpa elbil och vill jämföra olika varianter utifrån laddstandard och elektrisk räckvidd.

Om Engineering Force Sweden AB
Engineering Force är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem och energilager i fordon och stationära applikationer. 
Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan.

Vi utför också strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering av snabbladdning och destinationsladdning för elfordon.

Gordon Strömfelt
Affärsutvecklare & Marknadschef
+46 761-729950
gordon@e4s.se

Om oss

Engineering Force Sweden AB är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem samt energilager i fordon så väl som stationära applikationer. Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan. Vi utför även strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering och drift av såväl snabbladdning som destinationsladdning för elfordon.

Media

Media

Snabbfakta

Under sommaren ökade antalet ruttsökningar till flera populära turistorter men avsaknad av laddinfrastruktur gör att långt ifrån alla resor är genomförbara i samtliga delar av Sverige.
Twittra det här

Citat

Det är väldigt glädjande att intresset för bilsemester med elbil ökar
Gordon Strömfelt