Engineering Force Sweden undertecknar Almedalsmanifestet för att nå minst 2 miljoner elfordon 2030

Engineering Force Sweden ser potential att nå minst två miljoner elfordon i Sverige år 2030. Med fortsatt utveckling av batterier och ökande försäljningsvolymer förväntas bilar med eldrift bli mer kostnadseffektiva att tillverka och äga än bilar med förbränningsmotorer långt innan 2030. 

Utsläppen från transportsektorn måste minska radikalt för att Sverige ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och då krävs en bred övergång till eldrivna fordon. Därför är Engineering Force Sweden ett av totalt 40 företag som hittills undertecknat Almedalsmanifestet som Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige initierat. Tillsammans vänder sig aktörerna till regeringen med förslag för att driva på introduktionen av elfordon på Svenska vägar.

Unik supermiljöbilspolicy

Engineering Force Sweden bidrar med expertis inom energilager och elektriska drivsystem i flera utvecklingsprojekt för Europeiska fordonstillverkare. Parallellt med dessa uppdrag utarbetas nu en unik supermiljöbilspolicy för att främja enbart laddfordon som tjänstebilar i företaget. För att öka tillgänglighet och elektrisk körsträcka ingår även stöd för inköp och installation av wallbox för hemmaladdning samt möjlighet att ladda vid arbetsplatsen.

- Elfordon är den självklara vägen att nå fossilfria transporter och dagens elbilar täcker mer än väl våra anställdas pendlingsbehov till och från uppdrag. Våra ingenjörer får dessutom nyttiga erfarenheter av att äga och köra elbil vilket ger unik insikt som de har nytta av i våra kunders utvecklingsprojekt, säger Sören Svensson, personalchef på Engineering Force Sweden.

El som drivmedel – en del av lösningen

Energiföretagen Sverige anser att ökad eldrift är en av flera lösningar för att minska utsläppen från transportsektorn. Biogas, etanol och andra biodrivmedel är självfallet också viktiga för att nå målet. Almedalsmanifestet fokuserar dock på eldrift:

– Elbilarnas och laddinfrastrukturens tekniska utveckling har kommit så långt att en större marknadsintroduktion är möjlig. Men för att nå dit, behövs en rad mindre förenklingsåtgärder. Dessa har vi nu samlat i Almedalsmanifestet, säger Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon på Energiföretagen Sverige.

Viktiga ingredienser i manifestets föreslagna åtgärder för att nå 2 miljoner elfordon år 2030 är bland annat:

  • Inför ett kraftfullt bonus-malussystem vid inköp av personbilar samt anpassa fordonsskatten och regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen, så att eldrift lönar sig bättre
  • Inför en rätt för boende att få en laddplats på parkeringsplats tillhörande flerbostadshus
  • Identifiera och engagera kommunerna i deras nyckelroll för transportsektorns omställning
  • Skapa incitament för 50 procent elfordon i taxinäringen år 2025 och 100 procent år 2030
  • Inför etappmål för nybilsförsäljningen för 2020 och 2030
  • Stimulera ökad kunskap om laddning hos återförsäljare av elfordon.

– Vi inbjuder fler aktörer att skriva under manifestet för att öka trycket på politikerna. Det är helt enkelt dags att gå från ord till handling för att få till ett antal mindre ändringar i regelverken. Och Miljömålsberedningens förslag till mål ger det politiska stödet för dessa åtgärder, avslutar Henrik Wingfors.

Hela manifestet och listan med undertecknare hittar du här

För ytterligare information kontakta gärna:
Sören Svensson, personalchef på Engineering Force Sweden AB

Tel: +46 706-832911, e-post: soren@e4s.se

Om Engineering Force Sweden AB
Engineering Force är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem och energilager i fordon och stationära applikationer.

Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan men vi jobbar även internationellt i flera projekt. Vi utför även strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering av snabbladdning och destinationsladdning för elfordon.

Gordon Strömfelt
Affärsutvecklare & Marknadschef
+46 761-729950
gordon@e4s.se

Om Engineering Force Sweden AB
Engineering Force är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem och energilager i fordon och stationära applikationer. Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan men vi jobbar även internationellt i flera projekt.

Vi utför även strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering av snabbladdning och destinationsladdning för elfordon.

Taggar:

Om oss

Engineering Force Sweden AB är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem samt energilager i fordon så väl som stationära applikationer. Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan. Vi utför även strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering och drift av såväl snabbladdning som destinationsladdning för elfordon.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Elfordon är den självklara vägen att nå fossilfria transporter och dagens elbilar täcker mer än väl våra anställdas pendlingsbehov till och från uppdrag. Våra ingenjörer får dessutom nyttiga erfarenheter av att äga och köra elbil vilket ger unik insikt som de har nytta av i våra kunders utvecklingsprojekt
Sören Svensson, personalchef på Engineering Force Sweden