Nu säljer vi Gordons Tesla – men INTE till Norge!

Report this content

Det pågår en het debatt kring exporten av klimatbonusbilar, framförallt till Norge där suget efter begagnade elbilar är stort. Engineering Force Sweden AB införde redan 2014 en supermiljöbilspolicy med krav att samtliga förmånsbilar ska vara laddbara.

I takt med att vi nu förnyar vår bilpark vill vi försäkra oss om att våra avyttrade elbilar fortsätter rulla på svenska vägar och väljer därför att sälja Gordons Tesla Model X genom kontrollerad budgivning.

Det pågår en het debatt kring exporten av klimatbonusbilar till andra länder och då framförallt till Norge där suget efter begagnade elbilar är stort. Engineering Force Sweden AB införde redan 2014 en supermiljöbilspolicy med krav att samtliga förmånsbilar ska vara laddbara.

I takt med att vi nu förnyar vår bilpark vill vi försäkra oss om att våra avyttrade elbilar fortsätter rulla på svenska vägar och väljer därför att sälja Gordons Tesla Model X genom kontrollerad budgivning.

Många företag som nu ställer om sina bilflottor med policys och mål att nå fossilfrihet ser inköp och bilägande helt linjärt och avyttrar sedan sina laddbilar på enklast möjliga sätt utan kontroll vart dessa tar vägen. Det innebär tyvärr att de miljöengagerade företag som köper in elbilar i slutändan dränerar den svenska begagnatmarknad på dessa bilar. Om företag istället ser inköp av nya laddfordon som det första steget i bonusbilens cirkulära nyttjande inom landets gränser kan vi öka tillgången på begagnade elbilar för bilköpare som inte har möjlighet att köpa nytt.

"På grund av den svaga kronkursen så är det väldigt lätt att laddbara tjänstebilar efter bara 2-3 år hamnar utanför landets gränser. Det en oerhört tråkig utveckling då företag som får en bonus vid inköpet även borde ta ett ansvar för att bonusbilen fortsätter rulla på svenska vägar även efter leasingperiodens slut, säger Gordon Strömfelt, affärsutvecklare på Engineering Force.

"Vi har tidigare sålt en av våra förmånsbilar genom en egen internetauktion och det gick över förväntan", säger Gordon, som nu sköter försäljningen av sin egen Tesla Model X som han kört i tre år. "Vi har lärt oss att vi kan hitta köpare inom Sverige om vi hanterar försäljningen själva istället för att låta bilen gå på traditionell nätauktion som är en väldigt tillrättalagd handelsplats för utländska köpare"

Den som är intresserad av hur vi lagt upp försäljningen av Gordons Tesla Model X kan läsa mer på nedan länk. Där går det även att lägga bud samt att följa auktionen som kommer hållas öppen till 30 mars.

http://elbilsnytt.se/

Kontakt

Gordon Strömfelt

Affärsutveckling & Kommunikation

+46 761 729950

gordon@e4s.se

OM

Engineering Force Sweden AB är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av elfordonsutveckling. Vi är experter inom systemering och optimering av elektriska drivsystem och energilager i fordon så väl som stationära applikationer.

Vi utvecklar system och processer för återanvändning av elfordonsbatterier i second life applikationer samt återvinning av lithiumbatterier.

Vi utför även strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för fastighetsägare och laddoperatörer vid etablering och drift av såväl snabbladdning som normalladdning för elfordon.

Vi tillhandahåller utbildningar inom elfordonssystem, elbilsladdning och elsäkert vid arbete i elektrifierade fordon och spänningsatta litiumbatterier.

Våra främsta kunder är energibolag, återvinnare och fordonsutvecklare i Göteborg och Trollhättan.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar