Ändrad sammansättning av valberedning och styrelse i Eniro. Ingen extra bolagsstämma.

Eniros valberedning består efter de senaste ägarförändringarna av Tedde Jeansson, Arne Myhrman, Johnny Sommarlund, Ilija Batljan och Björn Björnsson. Arne Myhrman är utsedd till ordförande i valberedningen. Sebastian Jahreskog och Per Helander har meddelat att de avstår sina platser i valberedningen.  

Valberedningen har efter beskedet från nuvarande styrelseledamöter, att deras platser står till valberedningens förfogande, kunnat konstatera att det finns ett starkt stöd hos bolagets större aktieägare för att styrelsen kvarstår intill årsstämman 2018.  

Styrelsens ordförande Björn Björnsson har meddelat att han önskar avgå ur Eniros styrelse och kommer att göra så i samband med nästa styrelsemöte i början av januari 2018.   

Joachim Berner har ombetts av valberedningen och accepterat att överta uppdraget som styrelsens ordförande i början av 2018 och kommer också att ersätta Björn Björnsson i valberedningen i samband därmed. Styrelsen kommer intill årsstämman 2018 att bestå av Joachim Berner, Ola Salmén, Katarina Emilsson och Örjan Frid. 

Styrelsen har konstaterat att en grupp större aktieägare, däribland Tedde Jeansson och MGA Holding genom Mats Arnhög, gett sitt uttryckliga stöd för styrelsens fortsatta arbete och att en extra bolagsstämma därför inte är påkallad.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, tillträdande styrelseordförande Eniro, tel 070 620 11 50

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl 17.50.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.                                    

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar