Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört utbyteserbjudandena till innehavare av preferensaktier och innehavare av konvertibler, emission till Bolagets långivande banker samt kontantemissionen och ersättningsemissionen till garanterna i kontantemissionen. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har därigenom förändrats.

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under december månad ökat med 5 610 485 529 aktier och röster av serie A och med 483 870 966 aktier och 48 387 096,6 röster av serie B. Bolagets preferensaktier och röster har samtidigt minskat med 741 223 preferensaktier respektive 74 122,3 röster.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 6 624 702 322, varav 6 140 572 579 aktier är stamaktier av serie A och 483 870 966 aktier är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 6 188 985 553,3, varav stamaktierna av serie A motsvarar 6 140 572 579 röster, stamaktierna av serie B motsvarar 48 387 096,6 röster och preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, finansdirektör, tel 070 994 92 66

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl 08.00.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.                                    

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar