Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har under oktober, på begäran från aktieägare, omvandlat samtliga stamaktier av serie B till stamaktier av serie A, i enlighet med omvandlingsförbehållet i bolagsordningen. Omvandlingen har resulterat i att det totala antalet röster i Bolaget har ökat, men det totala antalet aktier är oförändrat.

Det totala antalet röster i Eniro har under oktober månad ökat med 4 354 838,1 röster av serie A. Antalet stamaktier av serie A har ökat med 4 838 709.

Per den 31 oktober 2018 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 66 832 187, varav 66 573 410 aktier är stamaktier av serie A och 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 66 599 287,7, varav stamaktierna av serie A motsvarar 66 573 410 röster och preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

For more information, please contact:

Hassan Tabrizi, finansdirektör, tel. +46 8 553 310 00 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel

med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar