• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Eniro aviserar preliminär utbetalningsdag för konvertibelinnehavare som accepterar erbjudande inom ramen för rekapitaliseringen

Eniro aviserar preliminär utbetalningsdag för konvertibelinnehavare som accepterar erbjudande inom ramen för rekapitaliseringen

Report this content

Den 16 mars beslutade styrelsen i Eniro AB att ersätta det tidigare kommunicerade utbyteserbjudandet till konvertibelinnehavarna med ett kontanterbjudande där konvertibelinnehavarna erbjuds inlösen av konvertiblerna mot ett kontantbelopp motsvarande 30 procent av nominellt belopp, villkorat av att konvertibelinnehavare som representerar minst 90 procent av utestående konvertibellån accepterat kontant inlösen.  Styrelsen beslutade också att ånyo begära att obligationsinnehavarna i ett skriftligt förfarande beslutar om utbyte av obligationer mot preferensaktier av serie A till en kurs om 1,60 kronor per preferensaktie, villkorat av att konvertibelinnehavare som representerar minst 90 procent av utestående konvertibellån accepterat kontant inlösen. Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, har som tidigare meddelats bekräftat att man står fast vid den principöverenskommelse som ingicks den 27 februari 2020.

 

Givet att erforderlig majoritet uppnås vid erbjudandet till innehavare av konvertibler samt innehavare av obligationer, kommer utbetalning av kontant ersättning till de konvertibelinnehavare som accepterat erbjudandet att ske omkring den 9 april 2020.

 

Om styrelsen inte erhåller erforderligt stöd för de nya villkoren kommer styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion före förfallodagen för konvertibellånet.

 

Preliminär tidplan

2020-03-27          Sista dag för acceptans från konvertibelinnehavarna

2020-04-03          Sista dag för acceptans från obligationsinnehavarna

2020-04-09          Beräknad utbetalningsdag till konvertibelinnehavare som accepterat erbjudandet

 


För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

 

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

 

Dokument & länkar