Eniro koncentrerar utvecklings- och produktionsresurserna

Eniro kommer att koncentrera företagets utvecklings- och produktionsresurser till Sverige och Polen. Syftet är att ytterligare öka effektiviteten så att utveckling och lansering av Eniros produkter och tjänster går snabbare. Förändringen genomförs under hösten och innebär totalt sett en minskning med 70 tjänster. Den årliga kostnadsbesparingen uppgår till 50 MSEK och kommer att ge full effekt under 2016. 

Förändringen innebär att stora delar av utvecklings- och produktionsresurserna flyttas till Sverige och Polen. Däremot behåller Eniro resurser i alla länder för att kvalitetssäkra lokalt innehåll, produktledning samt marknadsföring. Dessa funktioner måste vara nära den lokala affärsverksamheten i respektive land. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.

-     Det är alltid tråkigt att behöva säga upp medarbetare men vi måste bli än mer effektiva. Det är en konkurrensutsatt marknad och vi behöver korta ledtiderna för att ta fram erbjudanden till våra användare och kunder, säger tf koncernchef Stefan Kercza.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts. Omställningen innebär en neddragning av resurser i Danmark, Norge, Polen och Sverige. Samtidigt kommer Eniro att behöva tillsätta nya tjänster i Polen och Sverige eftersom nya funktioner kommer att placeras i dessa två länder. Bland annat kommer ett nytt servicecenter att placeras i Malmö.

Förändringen innebär totalt sett en minskning med 70 tjänster. Eniro kommer att hjälpa berörd personal att söka nya jobb, bland annat genom de nya arbetstillfällen som skapas.   

Den årliga kostnadsbesparingen uppgår till 50 MSEK och kommer att ge full effekt under 2016. Under 2015 får kostnadsbesparingarna successivt effekt och förväntas uppgå till cirka 40 MSEK.

Efter förändringarna kommer drygt 100 personer att arbeta med produktutveckling med inriktning på både kunder och användare. Varje vecka har koncernen åtta miljoner unika besökare som söker efter lokal information.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, t f VD och Koncernchef, Tel: 08 553 310 00

Christer Lundin, Kommunikationschef, Tel: 072 888 18 16, christer.lundin@eniro.com

Cecilia Ketels, tf Head of Investor Relations, 46 721 572 907, email: cecilia.ketels@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 23 september 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är en konkurrensutsatt marknad och vi behöver korta ledtiderna för att ta fram erbjudanden till våra användare och kunder
tf koncernchef Stefan Kercza