Eniro och Aller utökar Internet-samarbetet till Sverige och Finland

I syfte att öka trafiken och intäkterna på Internet har Eniro och Aller träffat en överenskommelse beträffande portalerna Passagen, Spray och Suomi24. Genom överenskommelsen kompletteras Eniros styrka på Internet med Allers mediekompetens. Ambitionen är att tillhandahålla de ledande Internetportalerna i både Sverige och Finland.

Överenskommelsen innebär att ett nytt bolag kommer att bildas i Sverige. Portalerna Passagen och Spray överförs sedan till detta nya bolag som kommer att ägas till 50 procent av Eniro och till 50 procent av Aller. Aller kommer att inneha kontrollen över det nya bolaget genom att ha röstmajoritet och ordförandeskap i styrelsen. I Finland köper Aller 50 procent av aktierna i Suomi24 och Eniro kommer genom röstmajoritet och ordförandeskap i styrelsen att behålla kontrollen över Suomi24. Totalt innebär affären reavinster för Eniro på sammanlagt cirka 80 MSEK före skatt.

Eniro och Aller har sedan tidigare en stark relation som bygger på avtalet som ingicks i slutet av 2006 gällande den norska Internetportalen sol.no. I och med samarbetet i Sverige och Finland breddas och fördjupas denna relation.

– Genom samarbetet med Aller stärker vi våra Internetportaler i Norden med målsättningen att bli den ledande aktören. Jag är mycket nöjd över detta samarbete, säger Eniros tillförordnade VD och koncernchef Joachim Jaginder.

– Det här gör oss till en väldigt stor och stark aktör på annonsmarknaden. Vi ser också möjligheter till synergieffekter genom gemensamma tekniska plattformar, säger Allers förlags VD Martin Hansson.

Mer om Internetportalerna
Passagen är en Internetportal med tjänster så som hemsidor, debatt, mail, bloggar, dejting, nyheter, chat, Alias och underhållning. Passagen grundades 1995 och har idag cirka 850 000 unika besökare per vecka varav hemsidor och debatt är de mest använda tjänsterna.

Spray är en Internetportal med tjänster så som mail, dejting, hemsidor och underhållning, Spray har även ett webbhotell. Spray grundades 1995 och har idag cirka 650 000 unika besökare per vecka, varav Spray Mail och Spray Date har flest besökare.

Suomi24 är Finlands största Internet community med mer än en miljon unika besökare per vecka. Suomi24 erbjuder tjänster så som dejting, diskussionsforum och chattar samt e-post.

Mer om avtalet
Totalt kommer Eniro att erhålla cirka 90 MSEK för försäljningen av 50 procent av aktierna i Suomi24. Därutöver kommer Eniro att betala cirka 40 MSEK för att uppnå 50 procentigt ägande av det nybildade svenska bolaget. I överenskommelsen ingår även kapitalinjektioner från parterna till de båda bolagen som för Eniros del uppgår sammanlagt till cirka 15 MSEK. Totalt innebär affären reavinster för Eniro på cirka 80 MSEK före skatt. Den positiva kassaflödeseffekten för Eniro förväntas bli netto cirka 35 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar