Eniro och Allers samarbete godkänt

Affären mellan Eniro och Allers, beträffande portalerna Passagen, Spray och Suomi 24, har efter erforderliga godkännanden från konkurrensverket nu slutförts i sin helhet.

Ambitionen med överenskommelsen är att tillhandahålla de ledande Internetportalerna i både Sverige och Finland. Totalt innebär affären reavinster för Eniro på sammanlagt cirka 80 MSEK före skatt.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar